1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Οι βάσεις στο αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε είναι για τη χρονιά 2012.


 • Σύντομη περιγραφή του 1ου Επιστημονικού πεδίου

  Το πρώτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τις ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Κυρίως το δηλώνουν οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης.
  Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για το πεδίο αυτό είναι τα Αρχαία Ελληνικά με συντελεστή βαρύτητας 1,3 και η Ιστορία κατεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 0,7. Με αυτά τα μαθήματα βαρύτητας ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να πετύχει ένας μαθητής είναι 20000 μόρια.
  Σχολές από το πρώτο επιστημονικό πεδίο μπορούν να δηλώσουν και οι υποψήφιοι της θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική γλώσσα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και η Ιστορία γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 0,4.
  Για τους μαθητές των κατευθύνσεων αυτών ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορούν να συγκεντρώσουν είναι 18600 μόρια.

  Για να κατεβάσετε τις βάσεις για τις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.