Κάθε παράρτημα των φροντιστηρίων δυαδικό

αποτελεί μια ξεχωριστή και αυτόνομη

εκπαιδευτική μονάδα

Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα 3 παρακατω παραρτήματα:

ΕΥΟΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΟΛΙΧΝΗ